NEQATİVLƏR | FOTOLAR |
 
NEQATİVLƏR / Opera Balet teatrı
   
   
İnv-26266. Z. Hacıbəyov
“Aşıq Qərib”. OBT. 1950-51.
Rejissor-S. Dadaşov, rəssam-Ə. Almaszadə.
Aşıq Qərib-H. Hacıbababəyov.

İnv-26266. Z. Hacıbəyov
“Aşıq Qərib”. OBT. 1950-51.
Rejissor-S. Dadaşov, rəssam-Ə. Almaszadə.
Aşıq Qərib-H. Hacıbababəyov.
İnv-795. Z. Hacıbəyov
“Aşıq Qərib”. OBT.1 928-29.
Rejissor-Y.Yulduz, A.Şərifzadə.
Tamaşadan səhnə.
İnv-795. Z. Hacıbəyov
“Aşıq Qərib”. OBT.1 928-29.
Rejissor-Y.Yulduz, A.Şərifzadə.
Tamaşadan səhnə.
İnv-26267.
”Aşıq Qərib” operasının iştirakçıları və
dirijor Müslüm Maqomqyev.
1928-29.

İnv-26267.
”Aşıq Qərib” operasının iştirakçıları və
dirijor Müslüm Maqomqyev.
1928-29.
İnv-13857. Ü. Hacıbəyov
“Əsli və Kərəm”. OBT. 1941-ci il.
Rejissor-H. Rzayev, rəsssam-V. Naydışev.
6-cı şəkil.

İnv-13857. Ü. Hacıbəyov
“Əsli və Kərəm”. OBT. 1941-ci il.
Rejissor-H. Rzayev, rəsssam-V. Naydışev.
6-cı şəkil.
   

Səhifələr: 1 2 3 4 5 6 7 8