NEQATİVLƏR | FOTOLAR |
 
NEQATİVLƏR / Rus Dram Teatrı
   
   
İnv-12129. M. F. Axundov
“Xırs quldurbasan”. RDT. 1938-39.
Rejissor-A. Ridal, rəssam-Nikolay Ovçinnikov.
Oruc-V. Filippov.
İnv-12129. M. F. Axundov
“Xırs quldurbasan”. RDT. 1938-39.
Rejissor-A. Ridal, rəssam-Nikolay Ovçinnikov.
Oruc-V. Filippov.
İnv-12130. M. F. Axundov
“Xırs quldurbasan”. RDT. 1938-39.
Rejissor-A. Ridal, rəssam-Nikolay Ovçinnikov.
Vəli-İ. Kostılev.
İnv-12130. M. F. Axundov
“Xırs quldurbasan”. RDT. 1938-39.
Rejissor-A. Ridal, rəssam-Nikolay Ovçinnikov.
Vəli-İ. Kostılev.
İnv-12131. M. F. Axundov
“Xırs quldurbasan”. RDT. 1938-39.
Rejissor-A. Ridal, rəssam-Nikolay Ovçinnikov.
Nəcəf-Y. Marseviç.
İnv-12131. M. F. Axundov
“Xırs quldurbasan”. RDT. 1938-39.
Rejissor-A. Ridal, rəssam-Nikolay Ovçinnikov.
Nəcəf-Y. Marseviç.
İnv-12137. M. F. Axundov
“Xırs quldurbasan”. RDT. 1938-39.
Rejissor-A. Ridal, rəssam-Nikolay Ovçinnikov.
Pərzad-V. Baranova.
İnv-12137. M. F. Axundov
“Xırs quldurbasan”. RDT. 1938-39.
Rejissor-A. Ridal, rəssam-Nikolay Ovçinnikov.
Pərzad-V. Baranova.
   

Səhifələr: 1 2 3 4 5 6 7 8 9